Akut Hakkında Sık Sorulan Sorular

akut11

AKUT’U DAHA YAKINDAN TANIMANIZ İÇİN SİZLERDEN SIKLIKLA GELEN BAZI SORULAR VE YANITLAR

1) AKUT’ta yaptığınız çalışmalar için önemli bir zaman harcıyorsunuz. Bunun karşılığında bir ücret alıyor musunuz? Almıyorsanız bu işi neden yapıyor ve nasıl geçiniyorsunuz?

AKUT’taki bütün faaliyetler Dernekler Kanunu kapsamında, tamamen gönüllük esasına göre yürütülmekte ve bu faaliyetlerin karşılığında herhangi bir maaş veya ücret alınmamaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu yararına Çalışan Dernek” statüsü verilmiş olan AKUT’un kuruluşunda yer verilen ilkelerden “Gönüllük ve Yardımseverlik” her üyenin uyması gereken temel kurallardır. Tamamen sosyal sorumluluk bilinci ve topluma fayda için hareket eden gönüllülerimiz, kendileri açısından uygun zamanlarda AKUT’ta görev yapmaktadırlar. Gönüllülerimiz arasında öğrenci, ev hanımı, emekli, yönetici, memur, kısacası AKUT’un ilkelerine gönülden bağlı çok çeşitli meslek gruplarından insanlar yer almaktadır. Operasyonlarda katılımcıların yiyecek ve yol giderlerinin tamamını AKUT karşılar. Sadece bazı eğitimlerde katılımcılar parasal katkıda bulunabilmektedir.

2) Devlet AKUT’a çalışmalarında maddi katkı sağlıyor mu? Bugüne kadar hiç devlet desteği alabildiniz mi?

AKUT, rahmetli Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu dönemde bir defa aldığı maddi yardım dışında, bugüne dek devletten hiçbir maddi destek almamıştır. Siz değerli vatandaşlarımızın yaptıkları bağışlar, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak yürüttüğümüz projelerden elde ettiğimiz gelirler, üye aidatları, dernek olarak kuruluş amaçlarımız doğrultusunda verdiğimiz eğitimlerden elde ettiğimiz kazançlar, çeşitli etkinliklerden sağlanan gelirler ile AKUT’a yardım etmek isteyen çeşitli kurum ve kuruluşların karşılık beklemeksizin sağladığı nakdi yardım, araç ve benzeri desteklerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

3) AKUT kuruluşunda döner sermaye birimi var mıdır? Nasıl gelir elde ediyor? Ticari ilişkileri var mı?
Döner sermaye “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” kapsamında ancak Maliye Bakanlığının iznine bağlı olarak ve Kamu kurumlarında kurulabilmektedir. AKUT bünyesinde bu tür bir birim yer almamaktadır. Gelir elde etme yöntemleri ile harcamaların nasıl yapılacağı ve muhasebeleştirileceği Dernekler Kanununda açıkça belirtilmiştir ve aynı kanun kapsamında denetime tâbi tutulmaktadır. Gelir elde etme yolları 2. soruya verilen yanıtta açıklanmıştır.

4) Ben de sizinle operasyona gelebilir miyim?

AKUT ile birlikte operasyona katılabilmek için öncelikle AKUT’a üye olmak, sonrasında bir dizi eğitim ve uygulamadan geçmek, görevlerde süreklilik göstermek ve fiziki açıdan yeterli olmak gerekmektedir. Özellikle doğal afetlere yönelik operasyonlarda eğitim almamış kişilerin operasyona katılması, operasyonun devamlılığı açısından ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle, bu tür taleplere sizlerin can güvenliği ve operasyonun devamlılığı açısından izin verilmemektedir.

5)AKUT Başkanı Ali Nasuh Mahruki’nin Ermeni midir?

Sevgili Başkanımızın ön ismi Ali’dir. Tam adı ve soyadı Ali Nasuh Mahruki’dir. Yakın çevresi tarafından genellikle “Nasuh” ismi kullanıldığından bu ismi ön plana çıkmaktadır. Ali ismi, büyük büyükdedesi olan ve 2. Mahmut döneminde Osmanlı Donanmasının başında bulunan (ki bugünkü unvanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı) Kaptan-ı Derya Ali Paşa’dan gelmektedir. Ali Paşa, Sakız ayaklanmasını bastırdıktan sonra limana sızan bir Yunan denizcisi olan Kanaris tarafından bomba yüklü gemi ile Amiral gemisine yapılan saldırı sonucu yanarak hayatını kaybeder. Bu elim olayın ardından aileye “yanık” anlamına gelen ”Mahrukizade” ismi verilir. Aile Soyadı Kanunu ile Mahruki soyadını alır.

6) Eğitimlerinizi nereden alıyorsunuz?

Eğitimlerimiz AKUT’a üye olduktan sonra görev alacağımız birime (Departman gibi düşünebilirsiniz.) uygun olarak, AKUT’un uzman eğitim kadrosu tarafından verilmektedir. Planlama, İnsan Kaynakları birimi ile koordineli olarak Eğitim birimi tarafından yapılmaktadır. İhtiyaç halinde diğer kurum veya şahıslardan da bazı eğitim alınabilmektedir. İstanbul İtfaiyesinden alınan itfaiye eğitimini örnek verebiliriz.

7) Bugüne kadarki operasyonlarınızda yaralanan ya da hayatını kaybeden oldu mu?

Her türlü operasyonda öncelikle gönüllülerin güvenliği düşünülür. Kabul edilebilir dışında olan hiçbir risk alınmaz. Bugüne kadar operasyonel gönüllülerimizin hiçbirinde ciddi bir yaralanma ya da hayatını kaybetme durumu söz konusu olmamıştır. Operasyona çıkan herkes önceden belirtilmiş standartlara uygun kişisel malzemesini yanına almakla ve bu malzemeleri operasyon sırasında eksiksiz kullanmakla yükümlüdür. Kişisel güvenlik her şeyin önünde yer almaktadır.

8)Devletin arama-kurtarma ile görevli kurumları var iken siz neden kuruldunuz?

Devletin AFAD adı verilen acil durumu yönetme, koordine etme anlamında etkin, operasyonel tarafı eskiden Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı olan teşkilatı mevcuttur. AKUT, 1996 yılında devletin bu alanda hizmet verecek kurumları yetersizken kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. AKUT için “arama–kurtarma alanının öncüsü” demek yanlış olmayacaktır. AKUT’un 1999 depremindeki çalışmaları neticesinde, STK’ların önemini gösterme anlamında da öncü olduğu kesindir. Günümüzde bu tür kuruluşların sayısı artmış olmakla beraber, organizasyon ve eğitim açısından AKUT birçoğundan oldukça ileride yer almaktadır. Ayrıca gerek AFAD gerekse bizim gibi sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapılabilmekteyiz.

9) Operasyon ihbarını nasıl alıyorsunuz?

Vatandaşlarımız bize, 24 saat boyunca dönüşümlü olarak nöbet tutulan ve aynı zamanda acil durum merkezimiz olan genel merkezimizin telefonundan veya mail yolu ile ulaşabilirler. Gerekli iletişim bilgileri web sayfamızda yer almaktadır. Ayrıca Türkiye geneline yayılmış 35 ekibimize ihbarlar, ekip liderlerinin web sitemizdeki (www.akut.org.tr) verilen telefonlarına ve bölgelerinde bilinir oldukları için yine vatandaşların telefonlarında kayıtlı olan cep numaralarından aranarak ihbarı alırlar.
Aynı zamanda AFAD veya devlet kurumlarından veya güvenlik birimlerinden (Polis, Jandarma) ihbar veya destek talebi gelebilir.
Ülkemizin karşılaştığı bir afet durumunda AKUT kendi planlamasına uygun olarak ön hazırlıklarını tamamlar ve acil durum yönetim merkezini işletmeye başlar.

10) Yurt dışında operasyonlara gidiyor musunuz?

AKUT Birleşmiş Milletler’in INSARAG oluşumu tarafından gerçekleştirilen derecelendirme tatbikatını geçen ilk Türk ekibi ve STK’dır. INSARAG üyesi olmak demek; yardım çağrısı geldiğinde, gerekli gönüllü ve ekipmanla yardım çağrısında bulunan ülkeye gidip arama ve kurtarma çalışması yapabilecek kapasitedesiniz demektir. ?AKUT’un yurtdışında da arama ve kurtarma yaptığı birçok afet bulunmaktadır.

11) Nasıl gönüllü olabilirim?

Her ay düzenlenen gönüllü tanışma toplantısına katılıp gerekli temel eğitimleri ve evraklarınızı tamamladıktan sonra gönüllülüğünüz başlar. Gerekli bilgi ve belgelere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.