Akut Kültür Sanat Kulübü

akut09

AKUT KÜLTÜR SANAT KULÜBÜ


AKUT Kültür Sanat Kulübü’nün amacı;

  • AKUT Vakfı ve AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin temel değerleri göz önünde tutularak, sanatsal ve edebî konularda konferans, seminer, panel vb. etkinlikler düzenlemek,
  • Makale, hikâye, deneme, resim, müzik, tiyatro, kısa film ve fotoğraf alanlarında yarışmalar ve etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak,
  • AKUT Vakfı ve Derneği Üyesi ve gönüllülerinin oluşturduğu katılımcılara söz konusu alanlardaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmak,
  • Kültür ve Sanat dünyası ile ortak faaliyetler düzenleyerek ve topluma önderlik eden sanat ve kültür insanlarıyla çalışmalar yaparak, Güvenli Yaşam Kültürü’nü toplumun içselleştirmesini sağlamak ve farkındalık yaratmaktır.

“AKUT Kültür Sanat Kulübü”; kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerle dernek üye ve gönüllülerinin kişilik gelişimlerini desteklemek ve birlikte gerçekleştireceğimiz sosyal – kültürel etkinliklerle topluma Güvenli Yaşam Kültürü’nü aktarmak üzerine kurulmuştur.

Bu Kulüp bir Birim olarak kurulmuş olup, sizlerin değerli desteği ve katkısı ile şekillenecektir. Amacımız tüm diğer birim, grup ve ekiplerle AKUT’un sanatsal ve kültürel yapılanmasını kurmaktır. Bu çalışmaya gönüllü olarak destek verecek dostlarımızı kulübümüze bekliyoruz.

Simge ÖNGÖREN
AKUT Kültür Sanat Kulübü