Zabıtanın Sahipsiz Hayvana Müdahalesi için Soruşturma Talebi

hukuk99

Kaymakamlığa: Zabıtanın Sahipsiz Hayvana Müdahalesi için Soruşturma Talebi Örnek Yazı

 

Konu: 5199 Sayili Hayvanlari Koruma Kanununa aykiri olarak sahipli ve sahipsiz hayvanlara Belediye Zabita gorevlilerinin mudahalesi icin sorusturma acilmasi hk

Kaymakamlik Makamina,

Sahipli ve sahipsiz tum hayvanlarin yasam haklarina iliskin hukumleri iceren 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanununun  uygulamasi Cevre ve Orman Bakanligina ve sekreteryasi da Il Cevre Mudurluklerine verilmistir. (Ek..1)

Sahipli ve sahipsiz tum  hayvanlara iliksin tum konularda, alinacak tedbirlerde, yapilacak islemlerde yetki sahibi olan kurumlar,  bakan oluru ile yetki devri yapilan Mahallin en buyuk Mulki amirleri yani Valilikler ve ilcelerde ise Il Cevre Mudurluklerince vali oluru ile yetki devri yapilan Kaymakamliklardir. (Ek..2)

Sahipli hayvanlar TCK ya gore “mal kapsamina” girdigi icin o konuda yetkili olan kurum bagimsiz mahkemelerdir. (Ek..3)

Sahipli hayvana kotu muamele durumunda yetkili olan kurum illerde Il Cevre Mudurlukleri, Ilcelerde ise Kaymakamlikca gorevlendirilmis “Denetim Elemanlaridir”. (Ek..4)

Sahipsiz hayvanlarin belediyelerce olusturulmasi yasal gorev olan Gecici Bakimevlerine goturulmeleri, kisirlastirilip alindiklari yere birakilmalari gorevi belediyelerindir. Fakat sahipsiz hayvanlara iliskin sikayet ve sorunlarda  ise yine yetkili kurum Il Cevre Mudurlukleri ve ilcelerde Kaymakamlik Denetim Elemanlaridir. Sahipsiz hayvanlarin gonulluler tarafindan  bakilmasi beslenmesi ise gonullulerin yasal hakkidir. Ayrica belediyelerin gonullulerle birlikte beslenme odaklari kurmasi ve hayvanlari beslemesi gerekmektedir. (Ek..5)

Sehrinizde bulunan asagida ismi ve adresi yazilan gonulluye belediyeniz zabitasi tarafindan evindeki sahipli hayvanina ve disarda baktigi hayvanlara iliksin mudahalede ve ikazlarda bulunulmustur.

5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanunu bu konularda ki yetkili kurumlari acikca belirtmis olmasi nedeni ile belediye zabita gorevlileri yetkisini asarak yasayi ihlal etmistir.

1. Bu baglamda ve yasalar cercevesinde yetkisini asan ve gorevini kotuye kullanan belediye yetkilileri ve  zabita gorevlileri hakkinda sorusturma acilmasini talep ediyoruz.

2. Ayrica toplumun, hayvan sahiplerinin ve belediye gorevlilerinin Hayvanlari Koruma Kanunu hakkinda bilgilendirilmesini, bundan sonra bu tur ihlallerin onlenmesini talep ediyoruz.

3. Yasa geregi gonullulerle birlikte “Sahipsiz hayvanlar icin Beslenme Odagi” kurmak zorunda olan belediyelerin bu gorevlerini yerine getirmemelerinden dolayi belediye hakkinda sorusturma acilmasini talep ediyoruz.

Dilekcemize iliksin tarafimiza 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi bilgi ve cevap verilmesini emir ve musaadelerinize arz ediyoruz.

Isim…
TC kimlik..
Dagitim: Icisleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel Mudurlugu, Valilik, Il Cevre Mudurlugu, Belediyeler, Basin Kuruluslari, Hayvan Haklari STK lari.

Ek 1 5199 sayili yasanin uygulama Yonetmeligi
Cevre ve Orman Bakanligindan:
HAYVANLARIN KORUNMASINA DAIR UYGULAMA YONETMELİGİ
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

BIRINCI BOLUM Gorev ve Sorumluluklar
Il Mudurlugunun gorev ve sorumluluklari
MADDE 5 – (1) Il Mudurlugu;
a) Hayvanlarin korunmasi ve refahinin saglanmasi ile ilgili olarak kurum ve kuruluslarin il duzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yonlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu saglamakla,
b) Yerel hayvan koruma gorevlileri ve gonullu kuruluslar ile isbirligi yaparak sahipsiz hayvanlarin kontrolunu takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma gorevlilerinin muracaatlarini degerlendirmekle ve bu gorevlilerin hayvan refahi konusunda gerekli egitimi almalarini saglamakla, yerel hayvan koruma gorevlisi adaylarini il hayvan koruma kurullarina bildirmekle,
ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma gorevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali icin talepte bulunmakla,
d) Il hayvan koruma kurulunun calismalarina katilmakla,
e) Sahipsiz hayvanlarin kayit altina alinmasi ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gonullu kuruluslarla esgudum saglayarak yaptirmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunmasi ve yasatilmasi ile ilgili egitici faaliyetleri belediye, gonullu kurulus ve yerel hayvan koruma gorevlileri ile koordineli olarak duzenlemekle,
g) Sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce gecici bakimevlerinin olusturulmasini saglatmakla,
ğ) Bu Yonetmeligin uygulanmasini saglamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yonetmelik hukumlerine aykiri davrananlara 5199 sayili Kanunun ilgili maddesinde gecen hukumleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarinca, hayvanlarina eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal islemleri yapmak suretiyle hayvanlarina el koymakla, uygun bir gecici bakimevine gonderilmesini saglayarak koruma altina almakla ya da sahiplenilmesini saglamakla,
ı) Herhangi bir sebeple kapatilmak istenilen gecici ozel bakimevlerinin muracaatlarini kabul ederek, hayvanlarin uygun bir gecici bakimevine aktarilmasini saglamakla,
i) Bu Yonetmelik hukumlerine gore, gecici bakimevi ve ozel gecici bakimevi acmak isteyenler ile mobil kisirlastirma unitelerini acmak isteyenlerin muracaatlarini degerlendirerek izin vermekle gorevli ve sorumludur.

Ek 2…. 5199 Saiyili Hayvanlari Koruma Kanunu

Yetkili birim
MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.

Ek 3 TÜRK CEZA KANUNU
Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004
Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611
1. Sahipli hayvana karsi yapilan  eylemler Turk Ceza Kanunun MALA ZARAR VERME basligi altinda 151 Nolu Maddenin
2. fikrasinda duzenlenmistir.
Mala Zarar Verme

MADDE 151 -(1) Baskasinin tasinir veya tasinmaz malini kismen veya tamamen yikan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanilamaz hale getiren veya kirleten kisi, magdurun sikayeti uzerine, dort aydan uc yila kadar hapis veya adlî para cezasi ile cezalandirilir.

(2) Hakli bir neden olmaksizin, sahipli hayvani olduren, ise yaramayacak hale getiren veya degerinin azalmasina neden olan kisi hakkinda yukaridaki fikra hukmu uygulanir.
Soz konusu maddeyi dikkat ile okudugunuzda eylem ancak SAHIPLI HAYVANA karsi islendiginde Turk Ceza Kanunu kapsaminda  suc olusur ve savciliklar tarafindan sorusturulup haklarinda dava acilabilir.
Ek 4
MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.
Yıllık denetim ve izleme programı
MADDE 44 – (1) Yıllık denetim ve izleme programı, denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından; bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır.
(2) Bu programla; yıl içinde denetlenecek ve izlenecek kurum, kuruluş ve işletmelerde yapılacak denetim sıklığı ve denetimde görevlendirilecek personel ile personel arasındaki görev bölümü belirlenir.
Bildirim
MADDE 45 – (1) Yıllık denetim ve izleme programına alınan kurum, kuruluş ve işletmelere, yıllık denetim programına alındıkları denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından yazılı olarak bildirilir. İhbar ve şikâyet gibi durumlar ile mahallin en büyük mülkî amirinin ve Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde, bildirim yapılması zorunlu değildir.
Kimlik kartı
MADDE 46 – (1) Denetimle görevlendirilen personele, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amiri tarafından onaylanmış görevli kimlik kartı verilir. Bakanlık personeli görevli kimlik kartı olmaksızın genel müdürlük onayı ile denetim yapabilir. Denetim elemanları yaptıkları denetimler sırasında, kimlik kartlarını veya görevlendirme onaylarını; kurum, kuruluş, işletme, gerçek ve tüzel kişilere göstermek zorundadır. Denetim görevinden herhangi bir nedenle ayrılanların kimlik kartları geri alınır.
İzleme-denetleme formu
MADDE 47 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimler sırasında Ek-6 daki İzleme-Denetleme Formunu düzenler. Bu formlar denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir.
Denetim tutanağı
MADDE 48 – (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimin bitiminde; denetim tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir nüshası ilgilide, diğer nüshası ise denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir

EK 5
5199 sayili yasanin uygulama Yonetmeligi için tiklayiniz
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Gecici bakimevlerinde on gun sure ile gerekli duyurular yapildigi halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, mudahale gormus olduklarini gosteren isaretleri uzerlerinde olacak sekilde veteriner hekimin onayiyla alindiklari ortama geri birakilir. Bu ortamlarda belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sinirlari disindaki bir ortama, ormanlik alana veya diger yaban hayati yasam alanlarina birakilmaz.